PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
maart 2020

maart 2020

Op 5 november 2020 D.V. hoop ik met pensioen te gaan. Na 10 jaar gewerkt te hebben in Zuidwijk en iets korter in de Vredeskerk-Breepleinkerk breekt een andere fase aan in mijn leven. Elders leest u dat ik in juli hoop te trouwen dus plannen genoeg. Vooruitlopend op dit pensioen zal ik per 1 april met deeltijdpensioen gaan. Ik werk dan geen 36 uur, maar slechts 18 uur. In Zuidwijk blijf ik 6 uur werken en in de Vredeskerk 12 uur. Vanaf deze datum neemt Johan Bos al het pastorale werk over in de Credokerk. Gedurende zijn ziekte zal Ad Berkhout dit doen. Ook een aantal andere taken zal ik beëindigen zoals het verzamelen van kopij voor Zondagsbrief en Gaandeweg.
Ook het verzorgen van de liturgie voor de Zondagse eredienst in de Credokerk vraagt om wat extra handen. Wie helpt ons?
Preekbeurten, de bijbelgespreksgroep, en kerkenraadswerk  blijf ik nog doen. In de Vredeskerk blijf ik samen met Fokje Wierdsma mijn huidige taken uitvoeren.
Ik prijs me gelukkig dat ik gezond ben. Maar het loslaten kost me moeite. Mijn verstand zegt me dat ik dankbaar mag zijn, maar het voelt nog anders. Ach, u kent me en  begrijpt het wel.
Ik ben blij dat door mijn vertrek de collega’s Fokje Wierdsma en Ad Berkhout hun aanstelling definitief konden behouden. Maar het aantal beschikbare uren in Slinge is nu dus echt per 1 april met 18 uur verminderd. Per preekplaats is er nu 24 uur (Vredeskerk) en 21 uur Credokerk en 21 uur De Open Hof  beschikbaar. Dat is niet veel voor de vele taken die er liggen.
In tien jaar tijd is zo in beide wijkgemeenten het aantal beschikbare uren gehalveerd. Dat was destijds ook de verwachting. Voor iedereen is het wel wennen. Niet alles kan meer en naar de toekomst toe zijn verdere beleidsstappen noodzakelijk.
‘Ga met God,’ zingt een lied.  Dat wil ik graag met de gemeente beamen.
Guus Ruijl
 
 
Ruijlbericht januari 2020 Ruijlbericht januari 2020

Als het om de kerk gaat vinden protestanten het ‘omzien naar elkaar’ het allerbelangrijkste. Daarbij komt ook ‘gastvrij en open zijn voor gasten in de kerk.’  Bij de jaarlijkse start van de actie Kerkbalans blijkt dit uit een gehouden onderzoek. Belangrijk vinden protestanten ook het centrale gezag van de bijbel (lezen en uitleg) en het vieren van de sacramenten.
De verwachtingen liggen hoger dan de kerk kan waarmaken. Dat is begrijpelijk en een menselijke trek. Bij de presentatie vorige week werden ook kansen aangewezen die de kerk voor het grijpen heeft.  Bijvoorbeeld de wens onder protestanten om in kerken meer aandacht aan kinderen en tieners te geven. Willen kerken overleven dan moet er planmatig en continu ingezet worden op jeugd-en tienerwerk, op de geloofsoverdracht op een nieuwe generatie, zo stelde godsdienstsocioloog Theo Schepens.

Ik lees zo’n onderzoek met bijzondere gevoelens. Planmatig jeugd en tienerwerk…. Hoelang geleden was dat er bij ons?  En toch bestaan we nog.  Volgens het onderzoek overleeft de gemeenschap dan niet.
Maar zelfs als dat zo is….. zou God dan willen dat we nu niets doen? Bij de pakken neerzitten? Of maak je juist dan als kerkenraden beleid voor de komende jaren.
In Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk kijken we wat kan, wat nodig is en waartoe we zijn geroepen. Met daaromheen plaatsen als Seinpost, Zuidrijk en wijkpastoraat Bloemhof.
Willen we overleven? Nee, we leven naar Gods toekomst toe. Laat die maar komen!
Op maandag 27 januari praten we als kerkenraden met de classispredikant over ons beleid en onze hoop.  Over leven en toekomst!
Pastor Guus Ruijl
 
 
Ruijlbericht oktober 2019 Ruijlbericht oktober 2019


Onlangs was in Amersfoort het eerste preekfestival. Wat maakt een preek een goede preek?
Claartje Kruijff, predikante en voormalig Theoloog des Vaderlands
‘Ik vind dat een spannende vraag. Een goede preek brengt de luisteraar naar een andere ruimte. De preek zet als het ware een luikje open naar een andere manier van kijken. Het helpt als de predikant zichzelf ook ter discussie durft te stellen. Dat hij, net als Jakob, worstelt met de woorden, maar de eigen zegen toch kan ervaren.’
Ciska Stark, predikante en directeur Onderwijs aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen
‘Een preek is onlosmakelijk verbonden met een specifiek publiek. Het is daarom heel moeilijk om een preek puur op inhoud te beoordelen. Want hoewel je wel voor een breed publiek kunt schrijven, is een goede preek altijd maatwerk voor de situatie en de context waarin ze gehouden wordt. Een goede preek heeft in elk geval drie kenmerken: ze zit retorisch goed in elkaar en ze is aangenaam om naar te luisteren, met gebruik van passende voorbeelden en mooie stijlfiguren. Een goede preek is daarnaast aansprekend qua inhoud en nodigt mensen uit om te onderscheiden waar het vandaag op aankomt in geloof en leven.’
Iemand anders zei het voor mij ook  treffend: ‘Bij een preek hebben de spreker en de luisteraar een soort bondgenootschap: ze vertrouwen elkaar en gaan samen op zoek naar de waarde en diepgang van het gesproken woord.’
Dat woord zal het doen. Dat God voorgangers mag zegenen in het krachtig doorgeven van wat er gebeurt in dat boek van God en mens.
Guus Ruijl
 
 
Ruijl-bericht juli 2019

Ruijl-bericht juli 2019RUIJLBERICHT

 Bijna is het 1 augustus. Misschien is het al 1 augustus als u dit leest.  Een bijzondere dag. Niet alleen omdat mijn ouders in Den Haag dan de sleutel krijgen van hun nieuwe woning, maar vooral omdat je vanaf deze dag niet meer met een integraalhelm de bus, tram, metro of trein in mag. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen. Een bivakmuts mag dus ook niet.
Het verbod geldt voor alle kleding of bedekkingen die het gezicht bedekken, of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn.
Medewerkers in het openbaar vervoer worden nu getraind om er niet in te trappen. Laat je niet uitdagen door een enthousiaste tv verslaggever met een bivakmuts op. Of een leuke AD verslaggeefster met een integraalhelm in zomerse kleding. Ga niet de discussie met medepassagiers aan die vinden dat je passagiers met gezichtsbedekkende kleding moet weigeren. Dat mag je namelijk niet. Alleen de politie is bevoegd om handhavend op te treden.
Het valt me op dat de Protestantse Kerk nagenoeg niets gezegd heeft over deze wetswijziging.  Waarschijnlijk hebben ze ook gedacht: trap er niet in. Laat je niet uit de tent lokken.
De komkommertijd zal in de media best wel wat stof doen opwaaien over dit thema. Trap er als gelovige niet in. In 20 jaar tijd had ik nooit iemand met integraalhelm of bivakmuts in de bus. En twee keer iemand met een burka. Ze begroetten me allervriendelijkst.
Dat dit nu in openbare ruimte (gedeeltelijk) niet meer mag is zeker voor onderwijsinstellingen, de zorgsector en overheidsgebouwen een winstpunt. Want elkaars gezichts kunnen zien is gewenst bij de communicatie. Maar….. trap er niet in. Ga geen discussies voeren over integraalhelmen, burka’s of bivakmutsen. Je krijgt het er onnodig warm van. Over twee jaar wordt de wet geëvalueerd.
In Nederland heeft iedereen het recht om zich te kleden zoals hij of zij dat wil, wat anderen daar ook van vinden. Maar in bepaalde situaties moeten mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen. Zo simpel is het toch?

Overigens was het Godzelf die Mozes gezichtsbedekkende kleding adviseerde. Slechts éénmalig: toen hij Godzelf zag.
Wat mij betreft mag het daarbij blijven. Maar ik trap er niet in om een ander mijn geloof op te leggen. Die vrijheid hebben we in Nederland: gelukkig!

Guus Ruijl
 
 
Ruijlbericht maart 2019

Ruijlbericht maart 2019
RUIJLBERICHT
Sinds 1 januari heeft Mc Donald’s een nieuwe baas in Nederland. Wat hij met zijn 247 vestigingen, 20.000 medewerkers en 3,2 miljoen bezoekers per week voor ogen heeft?
‘In de eerste plaats nog meer inzetten op de duurzaamheidskant. Dat is een extreem relevant thema, zeker ook voor de jonge generatie. Wij voelen ons als grote speler verantwoordelijk voor wat we achterlaten.’
Ook de Protestantse kerk in Nederland is op zoek naar contact met de jonge generatie. Dat past ook in de Beleidsnotie uit 2012  ‘De hartslag van het leven.’ Niet zo gek om duurzaamheid dan  alle aandacht te geven. Dat spreekt jongeren aan. Ook de kerken lopen mee in de landelijke klimaatmars op zondag 10 maart. Voorafgaand is er een oecumenische viering.  Daarin bidt ds. René de Reuver om een zegen. Daarnaast is er een klimaatlied en gebed beschikbaar. Aan kerken wordt gevraagd om mee te doen. ‘Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden’. Als ik op het reclamebord kijk aan de lantarenpaal, zie ik daar een reclame van Mac.Donald’s: Mc Café!  Niks groen. Vooral als nieuwe doelgroep ouderen in de ochtend aantrekken. En geloof me: ze zitten er aan de koffie. Zo zit er blijkbaar toch een verschil in je missie en wat je uiteindelijk wilt: geld verdienen.
Zou dat in de kerk ook zomaar kunnen? Groene woorden, maar de praktijk….. zo anders. Psalm 51 zegt: God herschep mijn hart, maak het zuiver. Het is de psalm van de eerste dag in de 40 dagentijd: aswoensdag. Ik ga eerst maar eens mijn eigen duurzaamheid onder ogen zien.                    Guus Ruijl

 
 
Ruijl bericht Ruijl bericht
lees meer ยป
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 20-06-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 04-07-2021 om
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 11-07-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.