PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Berkhoutbericht april 2021 Berkhoutbericht april 2021
Als ik dit berichtje schrijf is de laatste ambtelijke dienst in De Open Hof voorbij en zijn er afscheid- en dankwoorden gesproken. Daarmee worden twee tijdperken afgesloten. De lange tijd van diensten in De Open Hof, gehouden sinds  12 mei 1963 en mijn verbinding met De Open Hof sinds september 2015. 
Als gemeente  gaat u een andere toekomst in dan wellicht verwacht. Marjan en ik gaan op weg om een toekomst op te bouwen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij allen mogen weten dat God ons wil voorgaan op de weg die voor ons ligt. Daar hebben we ook bij stil gestaan in de dienst. Gods volk werd op reis naar Kanaän voorgegaan door de wolkkolom bij dag en de vuurzuil  bij nacht. Je kon Hem steeds waarnemen en zien  dat Hij voor het volk de weg wil wijzen. Dat doet Hij eveneens voor u als  zijn gemeente maar ook voor u als individu. Hij gaat ons allen vooruit en mee in de toekomst. Zijn Licht is u altijd nabij. Ik wil u allen als gemeente van wijkgemeente Credo Gods zegen toewensen en alle goeds voor de toekomst. En weet u welkom aan Het Zand 11 te Koewacht, bij deze van harte uitgenodigd. Dank voor uw vertrouwen in mij. Het was een goede en inspirerende tijd samen met u als gemeente, als kerkenraad en als collega’s. 
Een hartelijke groet van Ad & Marjan Berkhout.  
 
 
Berkhoutbericht februari 2021 Berkhoutbericht februari 2021
 Wellicht heeft u al gehoord van mijn vertrek uit wijkgemeente Credo, maar bij deze toch een enkel woord daarover. Het ideaal van Marjan en mij is al jaren om te gaan wonen ergens in de polder, weg uit het drukke westen. Wij hebben ons te grote huis in Ridderkerk te koop gezet en een klein huisje gekocht aan de rand van het dorpje Koewacht in Zeeuws Vlaanderen. Eind februari worden we officieel eigenaar van de woning en de maanden maart en april gebruiken we om het in te richten naar onze smaak. In mei willen we dan gaan verhuizen. Het betekent dat ik tot 19 april in dienst ben van de wijkgemeente Credo en op D.V. zondag 4 april hoop ik samen met u de Paasdienst te kunnen vieren. Pasen …..een nieuw begin, voor u en mij in velerlei opzichten. Ik kijk met dankbaarheid en plezier terug op de werkzaamheden die ik in de wijkgemeente mocht verrichten. Ik mocht er stage lopen tijdens mijn opleiding, ik mocht er werken en ik mocht er ook heel veel leren. Met die opgedane kennis en ervaring hoop ik in het Zeeuwse te kunnen doorgaan met het werk in God’s wijngaard. De eerste stappen daartoe zijn al gezet. Ik hoop u in de komende weken nog te ontmoeten als het weer mogelijk is in kerkdiensten en deels in het bezoekwerk. Met vriendelijke groet, Pastor Ad Berkhout
 
Berkhoutbericht september 2020 Berkhoutbericht september 2020
BERKHOUT BERICHT

We leven in een rare tijd. Corona begint op allerlei fronten een gigantische impact te krijgen op de maatschappij. Voor ondernemers is het steeds lastiger in te spelen op de situatie omdat de regelgeving aldoor verandert. Waar ze eerst nog lichtpuntjes zagen in het ondernemen worden ze nu weer verder beperkt door de genomen maatregelen van de overheid. Er heerst een aparte sfeer in de maatschappij, complot theorieën met de meest vreemde beweringen worden in de media gebracht met alle reacties van dien. Er lijkt niets meer “gewoon” te zijn. We merken dat eveneens in de diensten die we weer houden in Credo en Open Hof. Aanpassen aan de situatie is nu het motto. Wie had ooit gedacht dat je je moet aanmelden om een kerkdienst bij te kunnen wonen. Het doet me denken aan een verhaal wat ik laatst hoorde van een oudere man die vertelde dat in vroeger tijd zijn moeder uit de kerk gestuurd was, omdat ze de huur van de zitplaats niet meer kon betalen. Het is een soort parallel want meld je je nu te laat dan wordt je (in veel kerken) “doorgeschoven” naar de volgende zondagsdienst. We leven in een rare tijd. Maar juist in deze tijd mogen we bemoediging vinden in de woorden van Jesaja 41: 10 “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”. Die bemoediging helpt ons verder, hoe raar de tijd ook nog worden mag.
Ad Berkhout
 
 
Berkhoutbericht augustus 2020

Berkhoutbericht augustus 2020


Als ik dit berichtje zit te schrijven schijnt de zon en is er een strak blauwe lucht. Mooi zomers weer. De wereld ziet er anders uit, ik weet niet hoe dat bij u is maar mij maakt het blij en geeft het energie. Ik heb dan altijd de neiging om naar het strand te gaan en te genieten van zon en zee. Pasgeleden las ik een artikel van een jonge vrouw die werkzaam is bij de reddingsdienst ergens aan de Nederlandse kust. Een heerlijk vrij leven wat zich over de zomerperiode uitstrekt, waarin ze dag en nacht op het strand te vinden is. Een vrij leven, maar toch ook een spannende tijd want je moet alert zijn en zomaar ineens in actie  komen wanneer iemand in gevaar is. Een verantwoordelijke baan dus eigenlijk, want je moet er op bedacht zijn dat tussen al die mensen die het strand bezoeken er altijd wel een paar zijn die de gevaren van de zee niet kennen en in moeilijkheden kunnen komen. Je bent dus aan het opletten voor een ander. Als het er op aan komt moet je de juiste beslissingen nemen om de hulpactie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren.  De zee lijkt soms rustig en toch overkomt het mensen dat ze door de stroming beetgepakt worden en van de kust wegdrijven. Misschien is deze Coronatijd ook wel een beetje te vergelijken met een zee die mensen mee kan sleuren. Mensen kunnen elkaar kwijtraken als je niet oppast. Laten we voor elkaar dan die wacht zijn die mensen in de gaten houdt en ze erbij houdt, ze als het ware weer op de kust brengt als ze dreigen af te drijven. Door een telefoontje te plegen, een kaartje te sturen of op een andere manier aandacht te geven aan die ander. Ik wens u een goede zomer toe, met oog voor elkaar.
 
 
Berkhoutbericht maart 2020

Berkhoutbericht maart 2020
BERKHOUTBERICHT
Waar gaat het over?
Ziekenhuispersoneel wast handen in Bangalore, India EPA
Waar gaat het over deze dagen, wat beheerst het gesprek alom. Bijna niet anders dan het Corona virus wat van een epidemie uitgegroeid is tot een pandemie. "Pandemie betekent letterlijk: wereldwijd voorkomend", legt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC uit volgens een klein stukje van de website van NOS.nl. Wereldwijd gaat het over besmet raken, tegen maatregelen nemen, afsluitingen en afgelastingen instellen, landen “op slot” zetten, economische gevolgen, arbeidstijdverkortingen en noem maar op. Dit gebeuren laat in mijn ogen zien hoe de wereld open ligt door internationale contacten die in deze moderne wereld makkelijk te leggen zijn. Het laat ook zien hoe alles met elkaar verbonden is en effect heeft op elkaar. Het laat eveneens zien hoe kwetsbaar de wereld is. Het laat zien dat we dus kennelijk niet in staat zijn om de wereld maakbaar te laten zijn zoals bij velen de gedachte is.
Het plaatje hierboven, wat ik tegenkwam op internet deed me denken aan het plaatje wat we in de Open Hof gebruiken op de info poster over de activiteiten die we hebben, dat plaatje ziet u hieronder.
Waar gaat het over?
Soms zeggen beelden meer dan  een stukje tekst. Waar gaat het over? Volgens mij in de kern over vertrouwen hebben in Gods liefde voor de mens “ WERELDWIJD VOORKOMEND”!!!
                                                                                       Ad Berkhout
 
Berkhoutbericht februari 2020

Berkhoutbericht februari 2020
BERKHOUTBERICHTPsalm 23:1, de tekst die boven de rouwkaart van mijn moeder staat. Wat een rijke boodschap gaf David ons mee in deze psalm!
Geloven in God de Heer, in Zijn Zoon Jezus Christus, die zichzelf de Goede Herder noemt en die zijn leven gaf voor zijn schapen en in de Heilige Geest, de Trooster, is geen garantie voor een leven zonder ziekte en moeilijkheden. Maar wel een garantie dat je er nooit alleen voor staat. Dat Hij altijd aan je zijde is en ja, je zelfs draagt als het zwaar en moeilijk wordt. Dat lezen we in deze Psalm ook, in vers 6: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij”. Dat betekent niet dat de mens altijd deze gedachten heeft. Soms is het zo zwaar dat er twijfel komt. Ook bij David was dat zo (Psalm 13:1 “Hoe lang nog Heer …..), maar in deze Psalm wordt ook Davids vertrouwen in Gods liefde bezongen in het slot: “Mijn hart zal juichen omdat U redding brengt”.
Wij hebben als familie rondom het ziekbed en sterven van onze (schoon)moeder mogen ervaren hoe God als een herder zorgt voor zijn schapen! Hoe liefdevol en troostend het is als je een schaapje in Zijn kudde mag zijn.

Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd in de afgelopen weken! De vele telefoontjes, WhatsApp berichtjes en kaarten die we mochten ontvangen waren een grote steun. Heel hartelijk dank daarvoor!!

Ad Berkhout.
 
 
Berkhoutbericht december 2019

Berkhoutbericht december 2019


Volkskerstzang in “De Huiskamer” op Heijplaat.

Maandag 16 december, half 6…op weg naar Heijplaat voor de Volkskerstzang met het thema: Licht uit duistere wolken
Het was donker en druk onderweg, maar er was ook een warm welkom in de gezellige huiskamer op Heijplaat. De band Be Touched was aan het spelen en zingen, ze oefenden met elkaar nog een, aan de liturgie toegevoegd, liedje en wij, Marjan en ik, werden genodigd aan de tafel voor een kopje soep en een broodje. Langzaamaan kwamen de mensen binnen en na 10 minuten moesten er stoelen worden bijgezet…een volle huiskamer! We hebben geluisterd naar mooie liederen van Be Touched, geluisterd naar de Evangelielezing uit Lucas 2 en genoten van prachtig voorgedragen gedichten. Maar we hebben vooral veel gezongen, onder begeleiding van de band. Wat is het toch mooi om met zoveel mensen te zingen over het wonder van het Licht, dat kwam in die nacht als een baby in een kribbe. Ik mocht de overdenking verzorgen en heb gesproken over het licht, dat hier in Rotterdam en omstreken volop aanwezig is. De enorme verlichting van gebouwen, wegen en industrie, een  licht dat van beneden naar boven schijnt en het voor de mensen in de stad bijna onmogelijk maakt om de hemel te zien. Hoe anders is dat in andere delen van ons land. Daar kan je in een weiland of bos naar de hemel kijken en je verwonderen over een palet van sterren dat dan te zien is. Tenminste, als er geen donkere wolken aan de lucht staan…dan blijft de hemel donker. Hoe anders is dat in de Kerstnacht. Dan schijnt er een helder licht, vanuit de hemel naar de aarde. Een Licht van God, die Zijn Zoon in de wereld zet om mens te zijn, een Licht dat door de donkere wolken heen ons mensen wil verlichten een Licht dat van boven naar beneden komt om in onze harten te stralen! Als je daarin gelooft … als je in Hem, dat kind in de kribbe, het lichtpunt ziet voor jouw leven, dan blijft Zijn Licht altijd branden in jou. Ik wens u een gezegend Kerstfeest met allen die u lief zijn en ik wens u toe dat Zijn Licht u mag beschijnen en uw hart mag verlichten en verwarmen!
Ad Berkhout.
 
 
Berkhoutbericht juli 2019 Berkhoutbericht juli 2019

Langzaam aan komen mensen weer terug van hun vakantie. Mijn kleinkinderen in Brabant zijn al weer een week naar school geweest als u dit leest. En hier in het westen zijn de schoolvakanties ook al weer bijna ten einde. Het “gewone” leven begint weer. Voor veel mensen is het de afgelopen weken steeds “gewoon” gebleven omdat ze thuis bleven om wat voor reden dan ook. En wellicht was het toch “ongewoon”, omdat ze minder aanloop hadden in die tijd vanwege vakantie van hun familie. Dan wordt “gewoon” gelukkig weer een stukje minder eenzaam zijn. Dan kun je je verhaal weer aan elkaar kwijt, de thuisblijvers over hun ervaringen en de vakantiegangers over wat zij beleefd hebben. Gesprekken komen weer op gang. Dan voelen thuisblijvers zich ook wat meer op hun gemak, want de vertrouwde mensen zijn er weer. Zo laat de vakantie periode dus eigenlijk zien dat we  elkaar steeds nodig hebben. Het laat zien dat we voor elkaar waarde hebben, ieder op zijn eigen wijze. Binnenkort beginnen we met elkaar in de kerk weer aan een nieuw seizoen. Gemeente zijn betekent er voor elkaar zijn en elkaar nodig hebben, voor elkaar van waarde zijn. Het is eveneens van grote waarde om onder Gods zegen samen aan het werk te zijn in Zijn Kerk. Dan mogen we weer met elkaar vieren, beleven, werken en bouwen aan al die dingen die er spelen in  gemeente zijn. Van toepassing is hierop de tekst uit Kolossenzen 3, 12-14.(BGT) “God houdt van jullie. Hij heeft jullie ​uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en ​vergeef​ elkaars fouten. Want ​Christus​ heeft ook jullie je fouten ​vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want ​liefde​ maakt van jullie een volmaakte eenheid”.    Als we vanuit die gedachte  gemeente  zijn zal het weer een schitterend kerkelijk jaar worden.
Ad Berkhout 
 
 
Berkhoutbericht juni 2019 Berkhoutbericht juni 2019

Rust en ruimte kwamen mijn vrouw en ik tegen, toen we een korte tijd in Friesland waren. Rust omdat het verkeer er veel minder is en je geen herrie hoort van industrie en bedrijvigheid zoals we dat in onze havenstad altijd om ons heen hebben. Rust omdat je in de nacht echte stilte hebt. Ruimte omdat er aan de horizon geen flats of schoorstenen en havenkranen te zien zijn. Daarmee krijg je op zo’n plek zelf ook een bepaalde rust over je heen. Dan ontdek je ineens hoe veel soorten vogels er zijn die hun gezang laten horen. Dan zie je met regelmaat ook weer het oude Hollandse landschap met koeien in de wei en die typisch Hollandse lucht erboven. En toch is het allemaal ook weer betrekkelijk want waar wij het zien als een schitterend gebied met rust en ruimte is het voor de boer keihard werken om het werk gedaan te krijgen met het verzorgen \van zijn vee en de hectiek van het binnen krijgen van zijn gemaaide gras voordat het weer gaat regenen. En als je het zo bekijkt dan kom je er achter dat we ieder op zijn/haar eigen plaats druk zijn met van alles wat het leven brengt. Dat kan te maken hebben met werk, dat kan te maken hebben met wat er in ons gezin of naaste omgeving aan de hand is, dat kan te maken hebben met zorgen om gezondheid, dat kan te maken hebben met angst die we hebben om situaties die we in de wereld zien gebeuren en zo zijn er nog meer dingen te bedenken. Rust in je hoofd en in je hart en daarmee ruimte hebben om te leven, innerlijke vrede ontdekken, mogen we vinden bij de woorden van Jezus rondom Hemelvaart en Pinksteren wanneer Hij zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Want Ik zal mijn Geest op jullie uitstorten. Ik wens u toe die vrede te ontdekken, ik wens u gezegende Pinksterdagen.
 
 
Berkhoutbericht april 2019

Berkhoutbericht april 2019
                                                                                                                        Als je om je heen kijkt in de natuur dan zie hoe het voorjaar
uitbundig tevoorschijn komt. Bomen lopen uit met prachtige bloesems. Het zonnetje begint al meer kracht te krijgen. Je voelt aan alles, er gaat iets nieuws komen. Op mijn fiets op weg naar Pendrecht kom ik over het Spoorwegpad. Dat is het fietspad wat aangelegd is op de plaats waar vroeger de trein reed langs Pendrecht en Zuidwijk. Langs dat fietspad zie ik het nieuwe en mooie van de natuur. Eenden, waterkipjes en zwanen zitten elkaar achterna in vrijages of wedijveren om een plekje langs de waterkant om hun nest te bouwen. Een koppeltje kauwen zit op de rug van een pony die zijn wintervacht aan het verliezen is en zij plukken de haren los om hun nest mee aan te kleden. Het ultieme gezicht van de lente zijn de ooievaars die paar aan paar in de wei aan het foerageren zijn. We zien in alles het mooie van Gods Schepping. Van die grootheid hebben we gezongen in de festival dienst op 7 april jl. Het lied “Hoe groot zijt Gij” zingt over de verwondering die wij als mensen  hebben over Gods Schepping. De uitbundigheid waarmee ieder in zijn eigen taal zong was hartverwarmend. Als broeders en zusters uit twee verschillende geloofsgemeenschappen hebben we de ervaring gehad hoe vernieuwend het is om op deze manier ons geloof te beleven. We mogen hierin zien dat  God niet alleen vernieuwend werkt in de natuur, zo werkt God ook vernieuwend in mensen van zijn kerk. Uitbundigheid buiten om ons heen, uitbundigheid in de dienst en in de beleving. Het lied wat we zongen zegt verder: Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dat is de boodschap van Pasen. Het feest wat steeds vernieuwend in ons werkt. Ieder jaar worden wij er met Pasen aan herinnerd dat God in Zijn Zoon een nieuwe begin maakt met ons. Door de dood en opstanding van onze Heiland is de weg naar God vernieuwd……..Uitbundig mogen wij daarom zingen ”O Heer , hoe groot zijt Gij”.
 
 
Berkhoutbericht

Berkhoutbericht
 
 
Als nieuwe pastor in de Open Hof wil ik mij in Gaandeweg aan u voorstellen. Wellicht kent u mij als de kerkelijk werker in opleiding die al geruime tijd aan de Open Hof verbonden is door de stage die ik in de gemeente mocht lopen vanuit de opleiding aan de CHE. Zo niet dan stel ik mij bij deze aan u voor als Ad Berkhout, woonachtig te Ridderkerk en getrouwd met Marjan. Wij hebben 4 zoons en hoe leuk, 4 kleindochters. Gaandeweg is mijn leven veranderd van werker in de weg- en waterbouw naar werker in de kerk. Gaandeweg het leven komt een mens soms tot de ontdekking dat er een andere weg bewandeld moet worden dan de ingeslagen weg. Gaandeweg is er de verandering ontstaan van werken met bouwmaterialen naar werken met mensen in ontmoeting met God. Gaandeweg is uit de stageperiode een verbondenheid met de Open Hof ontstaan die resulteerde in het doen van veel vrijwilligerswerk. Gaandeweg is er een vacature ontstaan in de Open Hof voor 18 uren pastoraat waarop ik  gesolliciteerd heb. Ik ben blij en dankbaar dat dit geleid heeft tot een benoeming als pastor in de Open Hof. Gaandeweg het jaar zullen wij elkaar ontmoeten in gesprekken, kerkdiensten, Bijbelstudies, gezamenlijk eten en andere activiteiten. Laten wij er gezamenlijk voor bidden dat God ons wil zegenen, om gaandeweg met Hem, gemeente te zijn in een vruchtbare samenwerking.   
 
Hartelijke groet Ad Berkhout.   
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 20-06-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 04-07-2021 om
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 11-07-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.