PKN
Protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam-Zuid
 
Berkhoutbericht juli 2019 Berkhoutbericht juli 2019
BERKHOUTBERICHT
Langzaam aan komen mensen weer terug van hun vakantie. Mijn kleinkinderen in Brabant zijn al weer een week naar school geweest als u dit leest. En hier in het westen zijn de schoolvakanties ook al weer bijna ten einde. Het “gewone” leven begint weer. Voor veel mensen is het de afgelopen weken steeds “gewoon” gebleven omdat ze thuis bleven om wat voor reden dan ook. En wellicht was het toch “ongewoon”, omdat ze minder aanloop hadden in die tijd vanwege vakantie van hun familie. Dan wordt “gewoon” gelukkig weer een stukje minder eenzaam zijn. Dan kun je je verhaal weer aan elkaar kwijt, de thuisblijvers over hun ervaringen en de vakantiegangers over wat zij beleefd hebben. Gesprekken komen weer op gang. Dan voelen thuisblijvers zich ook wat meer op hun gemak, want de vertrouwde mensen zijn er weer. Zo laat de vakantie periode dus eigenlijk zien dat we  elkaar steeds nodig hebben. Het laat zien dat we voor elkaar waarde hebben, ieder op zijn eigen wijze. Binnenkort beginnen we met elkaar in de kerk weer aan een nieuw seizoen. Gemeente zijn betekent er voor elkaar zijn en elkaar nodig hebben, voor elkaar van waarde zijn. Het is eveneens van grote waarde om onder Gods zegen samen aan het werk te zijn in Zijn Kerk. Dan mogen we weer met elkaar vieren, beleven, werken en bouwen aan al die dingen die er spelen in  gemeente zijn. Van toepassing is hierop de tekst uit Kolossenzen 3, 12-14.(BGT) “God houdt van jullie. Hij heeft jullie ​uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en ​vergeef​ elkaars fouten. Want ​Christus​ heeft ook jullie je fouten ​vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want ​liefde​ maakt van jullie een volmaakte eenheid”.    Als we vanuit die gedachte  gemeente  zijn zal het weer een schitterend kerkelijk jaar worden.
Ad Berkhout 
 
 
Berkhoutbericht juni 2019 Berkhoutbericht juni 2019
BERKHOUTBERICHT
Rust en ruimte kwamen mijn vrouw en ik tegen, toen we een korte tijd in Friesland waren. Rust omdat het verkeer er veel minder is en je geen herrie hoort van industrie en bedrijvigheid zoals we dat in onze havenstad altijd om ons heen hebben. Rust omdat je in de nacht echte stilte hebt. Ruimte omdat er aan de horizon geen flats of schoorstenen en havenkranen te zien zijn. Daarmee krijg je op zo’n plek zelf ook een bepaalde rust over je heen. Dan ontdek je ineens hoe veel soorten vogels er zijn die hun gezang laten horen. Dan zie je met regelmaat ook weer het oude Hollandse landschap met koeien in de wei en die typisch Hollandse lucht erboven. En toch is het allemaal ook weer betrekkelijk want waar wij het zien als een schitterend gebied met rust en ruimte is het voor de boer keihard werken om het werk gedaan te krijgen met het verzorgen \van zijn vee en de hectiek van het binnen krijgen van zijn gemaaide gras voordat het weer gaat regenen. En als je het zo bekijkt dan kom je er achter dat we ieder op zijn/haar eigen plaats druk zijn met van alles wat het leven brengt. Dat kan te maken hebben met werk, dat kan te maken hebben met wat er in ons gezin of naaste omgeving aan de hand is, dat kan te maken hebben met zorgen om gezondheid, dat kan te maken hebben met angst die we hebben om situaties die we in de wereld zien gebeuren en zo zijn er nog meer dingen te bedenken. Rust in je hoofd en in je hart en daarmee ruimte hebben om te leven, innerlijke vrede ontdekken, mogen we vinden bij de woorden van Jezus rondom Hemelvaart en Pinksteren wanneer Hij zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Want Ik zal mijn Geest op jullie uitstorten. Ik wens u toe die vrede te ontdekken, ik wens u gezegende Pinksterdagen.
 
 
Berkhoutbericht april 2019

Berkhoutbericht april 2019
                                                                                                                        Als je om je heen kijkt in de natuur dan zie hoe het voorjaar
uitbundig tevoorschijn komt. Bomen lopen uit met prachtige bloesems. Het zonnetje begint al meer kracht te krijgen. Je voelt aan alles, er gaat iets nieuws komen. Op mijn fiets op weg naar Pendrecht kom ik over het Spoorwegpad. Dat is het fietspad wat aangelegd is op de plaats waar vroeger de trein reed langs Pendrecht en Zuidwijk. Langs dat fietspad zie ik het nieuwe en mooie van de natuur. Eenden, waterkipjes en zwanen zitten elkaar achterna in vrijages of wedijveren om een plekje langs de waterkant om hun nest te bouwen. Een koppeltje kauwen zit op de rug van een pony die zijn wintervacht aan het verliezen is en zij plukken de haren los om hun nest mee aan te kleden. Het ultieme gezicht van de lente zijn de ooievaars die paar aan paar in de wei aan het foerageren zijn. We zien in alles het mooie van Gods Schepping. Van die grootheid hebben we gezongen in de festival dienst op 7 april jl. Het lied “Hoe groot zijt Gij” zingt over de verwondering die wij als mensen  hebben over Gods Schepping. De uitbundigheid waarmee ieder in zijn eigen taal zong was hartverwarmend. Als broeders en zusters uit twee verschillende geloofsgemeenschappen hebben we de ervaring gehad hoe vernieuwend het is om op deze manier ons geloof te beleven. We mogen hierin zien dat  God niet alleen vernieuwend werkt in de natuur, zo werkt God ook vernieuwend in mensen van zijn kerk. Uitbundigheid buiten om ons heen, uitbundigheid in de dienst en in de beleving. Het lied wat we zongen zegt verder: Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dat is de boodschap van Pasen. Het feest wat steeds vernieuwend in ons werkt. Ieder jaar worden wij er met Pasen aan herinnerd dat God in Zijn Zoon een nieuwe begin maakt met ons. Door de dood en opstanding van onze Heiland is de weg naar God vernieuwd……..Uitbundig mogen wij daarom zingen ”O Heer , hoe groot zijt Gij”.
 
 
Berkhoutbericht

Berkhoutbericht
 
 
Als nieuwe pastor in de Open Hof wil ik mij in Gaandeweg aan u voorstellen. Wellicht kent u mij als de kerkelijk werker in opleiding die al geruime tijd aan de Open Hof verbonden is door de stage die ik in de gemeente mocht lopen vanuit de opleiding aan de CHE. Zo niet dan stel ik mij bij deze aan u voor als Ad Berkhout, woonachtig te Ridderkerk en getrouwd met Marjan. Wij hebben 4 zoons en hoe leuk, 4 kleindochters. Gaandeweg is mijn leven veranderd van werker in de weg- en waterbouw naar werker in de kerk. Gaandeweg het leven komt een mens soms tot de ontdekking dat er een andere weg bewandeld moet worden dan de ingeslagen weg. Gaandeweg is er de verandering ontstaan van werken met bouwmaterialen naar werken met mensen in ontmoeting met God. Gaandeweg is uit de stageperiode een verbondenheid met de Open Hof ontstaan die resulteerde in het doen van veel vrijwilligerswerk. Gaandeweg is er een vacature ontstaan in de Open Hof voor 18 uren pastoraat waarop ik  gesolliciteerd heb. Ik ben blij en dankbaar dat dit geleid heeft tot een benoeming als pastor in de Open Hof. Gaandeweg het jaar zullen wij elkaar ontmoeten in gesprekken, kerkdiensten, Bijbelstudies, gezamenlijk eten en andere activiteiten. Laten wij er gezamenlijk voor bidden dat God ons wil zegenen, om gaandeweg met Hem, gemeente te zijn in een vruchtbare samenwerking.   
 
Hartelijke groet Ad Berkhout.   
 
 

Open Hof
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.15 uur
meer details

 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.