PKN
Protestantse wijkgemeente Slinge te Rotterdam-Zuid
 
Zondagsbrief Zondagsbrief

Open Hofkerk                    Vredeskerk
                  

              
        Zondag  14 oktober 2018
         4e zondag van de herfst
  

Welkom. Fijn dat u vandaag bij ons in de kerk bent.
Mocht u voor het eerst zijn en hebt u behoefte aan contact of informatie, dan kunt u de voorganger aanspreken.     

                 

 
Bavokerk/Oecumenische dienst
 
  Vredeskerk
 
voorganger: pqater Bert van Tol
pastor Guus Ruyl
  Fokje Wiedsma
organist: Jan van der Meer   Betsie Fousert
lector:     Riny Kleijwegt
ouderling:     Joke van Rosmalen
diaken:      
       
koster:     Ooy en Theo Geleynse

Bloemengroet  Vredeskerk: dhr. en mw. van Gend, Lede 83.                    
                                                      
Mensen die in ziekenhuis of tijdelijk in zorgcentrum verblijven:
mw. C.W. Vaandrager-Hoogeveen,  Laurens Intermezzo - Zuid, Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
 
Komende zondag  21 oktober 2018:  5de zondag van de herfst
Open Hofkerk:  pastor Johan Bos  doopdienst
Credokerk:       ds. Kees Vroegindeweij
Vredeskerk:      pastor Guus Ruijl  dienst van Schrift en Tafel 

 Agenda:  
zondag        14 oktober  16.30 uur zangmiddag in de Credokerk
dinsdag       16 oktober  19.30 uur stilteviering in Vredeskerk
woensdag    17 oktober  14.00 uur HVG  Contact in Credokerk
vrijdag        19 oktober  17.30 uur broodmaaltijd Open Hof

Doopdienst Open Hof 21 oktober
Op 21 oktober worden Anna Everdina van Weel (dochter van Anja en Benny van Weel Rhodenstraat 5 3161 BG Rhoon) en Thijs Oudijn (zoon van Janine en Edwin Oudijn Forel 79 2986 RA Ridderkerk) gedoopt in een feestelijke dienst in onze Open Hof. Als kerkenraad hebben we dankbaar en blij toestemming gegeven om beide kinderen te dopen.
We zien uit naar deze dienst en hopen op uw/jouw aanwezigheid om dit feest met elkaar te vieren!

Afscheid
In de dienst in de Bavokerk vandaag  In de dienst in de Bavokerk zal pater Bert van Tol definitief afscheid nemen van de parochie. Dat deed hij als eens eerder maar hij werd gevraagd eens eerder terug te komen. Velen hebben hem leren kennen als een rustige en aimabele man die (zonder veel aandacht te trekken) zich binneveel aandacht te trekken zich binnen de parochie inzette voor o.a. diaconie.
Hij assisteerde het pastoraal team door in de vieringen voor te gaan en heeft menige uitvaart of doop begeleidt.
Vele jaren werkte hij in de missie.
Als Spiritijn wilde hij ook in Rotterdam bruggen slaan tussen mensen van de verschillende culturen.
Wie Bert ontmoet ziet hoe hij aandacht heeft voor de eigenheid van mensen en voor het van elkaar willen leren. 
Dat heeft hij in de missie gedurende 40 jaar ook mogen doorleven. In Brabant wacht hem een nieuwe taak.
Hij is dankbaar dat hij dat in goede gezondheid kan oppakken.

Extra Collecte in Vredeskerk, Open Hof en Credokerk  21 oktober a.s.
Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental  zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp.
In de stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang, toen de aardbeving plaatsvond.
Een tsunami met een golf van 2 meter hoog raasde over het land. Lokale partners van Kerk in Actie verlenen eerste hulp.
Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen.
Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. 
Vervoer van hulpmiddelen en communicatie blijken lastig.
Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Lokale kerken en hulpverleners pakken hun rol en nemen de eerste noodhulp op zich. De kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen.
In andere delen van Indonesië komen kerken samen voor gebed en troost. In Tenena werd zondag een grote interreligieuze gebedsdienst gehouden.
Voor dit doel zal volgende week zondag een extra collecte worden gehouden.

Broodmaaltijd Open Hof              
Vrijdag 19 oktober om 17.30 uur eten we weer samen een  broodmaaltijd met een voedzame soep. Gezellig en lekker. Vanaf 16.45 uur staat de koffie klaar. Minimale bijdrage € 3,50. Info en opgeven bij Johan Bos (0640850787). Hartelijk welkom!

Vooraankondiging collecte Sint voor Kint actie op 28 oktober in de Vredeskerk.
Volgende week meer informatie.
Beste Gemeenteleden van de Open Hofkerk . 
Denkt u eraan komende week het vragenformulier van Ad Berkhout in te leveren.
Hoe meer formulieren ingeleverd worden, des te nauwkeuriger het beeld wordt van wat u samen denkt over de gestelde vragen. U kunt de formulieren in de brievenbus van de kerk doen. Bij voorbaat dank. 

Contactgegevens:   
Pastores: Johan Bos 06-40850787, Guus Ruijl 06-24224253,  (voor ds. Bert Davelaar en  ds. Fokje Wierdsma zie Gaandeweg)
Scriba: Wijkgemeente Slinge mw. Grieta Stravers, 06-55188761
Contactpersoon Pendrecht en Heijplaat: mw. Rieta Renkema, 4800995   Contactpersoon Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk:  mw. Gerda den Dunnen,  4192573  l
Stedelijk nieuws: website  kerken010

terug
 
 
Open Hofkerk binnen

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
Orgel Open Hof

In de Open Hof staat een prachtig Vierdag orgel. meer
 
Open Hof

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.